Kur telpā novietot Aranet4?

Aranet4 monitoru izmanto, lai mērītu gaisa kvalitāti iekštelpās, piemēram, guļamistabā, dzīvojamā istabā, bērnistabā, darba telpā, klasē, konferenču zālē, koncertzālē, muzejā vai jebkurā citā telpā, kurā vēlaties noteikt gaisa kvalitāti.

 

Aranet4 ieteicams izmantot telpās, kur pavadāt daudz laiku. To var novietot jebkur, kur sensoru var labi redzēt, piemēram, uz galda virsmas vai pie sienas.

 

Cilvēki un dzīvnieki izelpo CO2. Ierīce īslaicīgi var uzrādīt augstāku CO2 mērījumu, ja to turat rokās un izelpojat tuvu sensoram. Savukārt, novietojot sensoru loga vai durvju tuvumā, gaisa plūsmas dēļ rādījums var būt zemāks.

 

Aranet4 nedrīkst turēt tiešos saules staros un vietās, kur ir risks sensoru apšļakstīt ar šķidrumiem, kā arī vietās ar augstu gaisa mitrumu (virs 85 %), piemēram, vannas istabā.

 

Novietojiet ierīci drošā vietā, kur tā nevar nejauši nokrist zemē, jo tā nav izturīga pret triecieniem.

Ierīce rāda, ka CO2 līmenis ir neveselīgs. Ko darīt, lai uzlabotu gaisa plūsmu?

Aranet4 monitors brīdina, kad CO2 līmenis telpā ir neveselīgs un telpā jānodrošina svaiga gaisa pieplūde. Ieteikumi, kā tūlītēji samazināt CO2 līmeni gaisā:

 

 • Atveriet logu, lai telpā ieplūst svaigs gaiss. Lai vēdināšana būtu efektīva, atveriet logus divās pretējās telpas pusēs.

 

 • Parūpējieties, lai loga priekšā neatrastos šķēršļi , piemēram, biezi aizkari, žalūzijas vai mēbeles, kas var traucēt vēdināšanu.

 

 • Atveriet logu(-s) blakus telpās un attaisiet durvis uz vismaz 10 minūtēm vai līdz CO2 līmenis kļūst optimāls (zem 1000 ppm).

 

 • Ieslēdziet gaisa ventilācijas sistēmu. Pārbaudiet, vai visas ventilācijas lūkas ir atvērtas un tajās nav nosprostojumu. Ja nepieciešams, ieplānojiet ventilācijas sistēmas apkopi vai remontu.

 

 • Ja ventilācijas sistēmā tiek izmantoti gaisa filtri, pārliecinieties, ka tie tiek mainīti atbilstoši ieteikumiem.

 

 • Ieslēdziet griestu ventilatoru, lai radītu gaisa cirkulāciju . Pārnēsājamo ventilatoru varat novietot pie atvērta loga, lai ātrāk izvēdinātu telpu.

 

 • Ja nav iespējams veikt nevienu no šiem ieteikumiem, ņemiet biežus pārtraukumus un izejiet svaigā, kad vien tas ir iespējams.

Kādi ir Aranet4 noklusējuma iestatījumi?

Aranet4 ierīce ir kalibrēta rūpnīcā un sāk darboties uzreiz pēc izņemšanas no kastītes un bateriju ievietošanas –nav nepieciešams veikt nekādus papildus uzstādījumus. Zemāk norādīti Aranet4 noklusējuma uzstādījumi:

 

1) Mērījumu intervāls 5 minūtes;
2) CO2 sensora automātiskā kalibrēšana ir izslēgta;
3) Temperatūras mērvienība Celsija grādi;
4) Bluetooth savienojamība ieslēgta;
5) Bluetooth savienojuma pārraides diapazons uzstādīts kā normāls;
6) Brīdinājuma skaņas signāls izslēgts;
7) CO2 līmeņa rādījums ir uzstādīts cilvēku režīmā;
8) Piekļuve Homey Smart Home asistentam ir ieslēgta.

 

2., 3. un 4. iestatījumu var mainīt ar slēdžu palīdzību bateriju nodalījumā ierīces aizmugurē, bet pārējos piecus uzstādījumus iespējams mainīt ar Aranet4 lietotnes palīdzību.

Vai ar Aranet4 var mērīt gaisa kvalitāti ārā?

Aranet4 ir iekštelpu gaisa kvalitātes sensors, kas īpaši izstrādāts, lai optimāli darbotos iekštelpās.

 

Ja izmantojat Aranet4 ārā, lai mērītu gaisa kvalitāti vai veiktu sensora kalibrēšanu ņemiet vērā, ka ierīce nav ūdens izturīga, kā arī to nedrīkst turēt tiešos saules staros. Tā kā sensora darbības temperatūra ir no 0°C līdz 50°C, Aranet4 nav ieteicams nest ārā salā, jo tas var neatgriezeniski sabojāt sensoru.

Kādus mērījumus veic Aranet4? Kur es varu redzēt atmosfēras spiediena mērījumu?

Aranet4 mēra četrus gaisa kvalitātes parametrus — CO2 (oglekļa dioksīda) līmeni, temperatūru, relatīvo mitrumu un atmosfēras spiedienu.

 

Pirmie trīs parametri ir redzami ierīces ekrānā. Atmosfēras spiediena mērījums ir redzams Aranet4 lietotnē.

Kāda ir CO2 mērvienība? Ko nozīmē krāsu indikatora rādījumi zem CO2 līmeņa, kas ir redzams ekrānā?

Trīs krāsu punkti parāda, kāds ir CO2 līmenis gaisā. CO2 līmenis tiek mērīts daļās no miljona (ppm jeb parts per million), tādā veidā informējot jūs, kad telpu nepieciešams vēdināt.

 

Zaļš (420–800 ppm) — Labi. Ieteicamā iekštelpu gaisa kvalitāte.

 

Dzeltens (1000 ppm) — Apmierinoši. Smadzeņu kognitīvās spējas samazinās par 15 %.

 

Sarkans (1400 ppm) — Neveselīgi. Smadzeņu kognitīvās spējas samazinās par 50%.

Kas ir NDIR sensors un kāpēc tam tiek dota priekšroka salīdzinājumā ar citiem sensoru veidiem?

Aranet4 tiek izmantots nedispersīvs infrasarkanais (NDIR) sensors, lai noteiktu CO2 līmeni gaisā. Ierīcei ir neliela gāzes kamera ar infrasarkanās gaismas avotu, kurā CO2 absorbē gaismu. Detektora optiskais filtrs filtrē gaismu, izņemot viļņa garumu, ko absorbē CO2 molekulas, tādējādi precīzi nosakot CO2 līmeni.

 

 

 

Šāda CO2 mērīšana nodrošina augstāku precizitāti nekā elektroķīmiskie sensori, jo oglekļa dioksīds tiek noteikts unikālā veidā bez traucējumiem, ko rada citas gāzes. Turklāt NDIR sensora darbības laiks ir daudz garāks, jo sensors nenolietojas un “neizdeg”, kā arī tas nav tik bieži jākalibrē.

Kāds ir Aranet4 ierīces garantijas termiņš?

Aranet4 ierīces garantijas termiņš ir 2 gadi.

Vai Aranet4 ierīce var pārdegt, ja baterijas tajā tiek ievietotas nepareizā virzienā (pretējā polarizācijā)?

Jā, ievietojot baterijas nepareizā virzienā (pretēji bateriju nodalījumā norādītajai + / -polarizācijai), Aranet4 ierīce tiks momentāni un neatgriezeniski sabojāta. Šāda veida bojājumiem nav spēkā arī ierīces bezmaksas divu gadu garantija, bet ir iespējams remonts, aizpildot RMA pieteikumu.

Kāds ir paredzētais Aranet4 lietošanas ilgums?

NDIR sensors var darboties līdz 15 gadiem. Divu AA bateriju komplekta, kas tiek izmantotas ierīcē, darbības laiks ir līdz 2 gadiem 20°C grādu temperatūrā. Šāds darbības laiks paredzams gadījumā, ja Aranet4 izmanto kā neatkarīgu ierīci bez Bluetooth Low Energy (BLE) savienojuma ar Aranet4 lietotni, datu mērīšanas atjaunināšanas intervālu uzstādot uz 10 minūtēm.

Kādos lietošanas apstākļos bateriju darbības laiks ierīcē ir paredzams līdz 2 gadiem?

Šāds darbības laiks ir paredzams gadījumā, ja Aranet4 izmanto kā neatkarīgu ierīci bez Bluetooth Low Energy (BLE) savienojuma ar Aranet4 lietotni  un mērījumu atjaunināšanas intervālu uzstādot uz 10 minūtēm.

Mērīšanas intervāls, min Bateriju darbības laiks
10 2 gadi
5 1.5 gadi
2 7.5 mēneši
1 4 mēneši

Vai baterijas izlādējas ātrāk, ja Aranet4 ierīci izmanto CO2 sensora automātiskās kalibrēšanās režīmā?

Nē, bateriju darbības laiks no tā nesamazinās.

Ierīcē ieliktās izlādējas dažu dienu laikā. Vai tas ir normāli?

Tā nav normāla parādība – baterijām nebūtu jāizlādējas dažu dienu laikā. Ja šāda situācija notiek ar Jūsu Aranet4, nomainiet baterijas. Ja problēma netiek atrisināta, aizpildiet veidlapu ierīces atgriešanai remontam vietnē aranet.com/rma.

Vai Aranet4 ir triecienizturīgs?

Aranet4 nav triecienizturīgs — ierīci nometot zemē vai pakļaujot spēcīgam mehāniskam triecienam, sensoru var neatgriezeniski sabojāt. Aranet4 standarta garantija neietver bojājumus, kas radušies nejaušības vai nepareizas ekspluatācijas rezultātā, piemēram, ierīces nomešanu uz zemes.

Vai Aranet4 ir ūdensizturīgs? Vai Aranet4 var izmantot, ievietojot to papildu ūdensdrošā kastē?

Aranet4 nav ūdensizturīgs. To nav ieteicams izmantot vidē ar augstu mitruma līmeni (virs 85 %). Ūdensdrošas kastes izmantošana nav ieteicama, jo tā var aizkavēt mērījumu veikšanu un ietekmēt to precizitāti.

Kā kalibrēt Aranet4? Vai es varu to izdarīt pats?

Aranet4 var kalibrēt automātiski vai manuāli, un to ikviens var veikt mājas apstākļos.

 

Automātiskās kalibrēšanas režīmā Aranet4 vismaz reizi nedēļā jāatrodas svaigā gaisā (CO2 līmenis aptuveni 420 ppm), piemēram, ārā vai telpā ar labu gaisa apmaiņu.

 

Manuālās kalibrēšanas režīmāAranet4 jānovieto svaigā gaisā (CO2 līmenis aptuveni 420 ppm), kā arī videi ir jābūt nemainīgai 30 minūšu laika posmā, kamēr notiek kalibrēšana. Tās laikā cilvēkiem jāatrodas vismaz metra attālumā no ierīces, lai izelpā esošais CO2 netraucētu kalibrēšanas procesam.

 

Lai veiktu manuālo CO2 kalibrēšanu, nomainiet slēdža pozīciju ierīces aizmugurē (aiz baterijām) no MANUAL uz AUTO un atpakaļ uz MANUAL (ieturot ne vairāk kā 1 sekundi ilgu pauzi starp katru slēdža pārslēgšanas kustību). Uz ierīces ekrāna parādīsies norāde par kalibrēšanas procesa sākšanos un norisi. Gadījumā, ja uz ekrāna parādās paziņojums, ka kalibrēšana nav izdevusies, pārliecinieties par apkārtējās vides atbilstību prasībām un atkārtojiet procesu vēlreiz no sākuma.

 

Manuālo kalibrēšanu var veikt, arī izmantojot Aranet4 lietotni. Instrukcijas par manuālo kalibrēšanu lietotnē skatīties Aranet4 kalibrēšanas pamācībā.

Mana Aranet4 ierīce uzrāda paaugstinātas CO2 mērījumu vērtības, kad gatavoju ēdienu netālu no ierīces. Vai šādi mērījumu dati ir pareizi? Kādā veidā CO2 līmenis paaugstinās ēdiena gatavošanas procesā?

Aranet4 ierīce uzrādīs paaugstinātas CO2 mērījumu vērtības tikai tad, kad ēdiens tiks gatavots uz gāzes plīts, jo tajā dabasgāzes sadegšanas procesā veidojas oglekļa dioksīds CO2.

Ar kādām viedierīcēm ir saderīgs Aranet4?

Aranet4 ir saderīgs ar vairumu mobilo ierīču.

 

Lai lejupielādētu Aranet4 lietotni, jūsu viedtālruņa operētājsistēmai ir jābūt vai nu Android 6.0 vai jaunākai (Android tālruņiem) vai iOS 11.00 vai jaunākai (iPhone tālruņiem).

Vai Aranet4 atbalsta IFTTT servisus?

Nē, pašlaik Aranet4 neatbalsta IFTTT servisus.

Tomēr priekš individuālām Aranet4 integrācijām var noderēt:

Aranet4 Python klients un bibliotēka

Progresīva web lietotne, kas atbalsta Aranet4, izmantojot Web Bluetooth API

Aranet4 lietotnes ierīču uzstādījumos var mainīt piekļuvi Homey Smart Home asistentam. Kas ir Homey?

Homey Smart Home ir gudrās mājas vadības sistēma, kurai var pievienot Aranet4 ierīces un tad redzēt šo ierīču mērījumu datus Homey. Datu savienojuma nodrošināšanai starp Homey un Aranet4 ierīcēm tiek izmantots Bluetooth. Homey Smart Home sistēma var saglabāt vēsturiskos mērījumu datus līdz pat 10 gadu periodam ar to savienotajām ierīcēm, ieskaitot arī Aranet4.

Kur es varu lejupielādēt Aranet4 lietotni?

Aranet4 lietotne iPhone tālruņiem ir pieejama App Store un Android tālruņiem Google Play.

Palaižot Aranet4 lietotni pēc instalēšanas Android tālruņos, tā lūdz atļaut piekļuvi ierīces atrašanās vietai. Vai tas tiešām ir vajadzīgs?

Piekļuve ierīces atrašanās vietas informācijai ir vispārīga Android operētājsistēmas izstrādātāju prasība Bluetooth Low Energy lietotnēm, lai tās pareizi darbotos. Papildus informācija

Kāpēc Aranet4 lietotnei ir nepieciešama atļauja piekļūt tālruņa Bluetooth savienojumu datiem?

Lietotnei ir nepieciešama šī atļauja, jo tā mērījumu datus no Aranet4 ierīcēm saņem, izmantojot Bluetooth datu savienojumu.

 

Bluetooth savienojums tiek izmantots arī:

1) lai varētu apskatīt un izmainīt ierīces uzstādījumus (mērījumu intervālu, brīdinājuma skaņas signāla uzstādījumus, CO2 līmeņa rādīšanas režīma uzstādījumus, Bluetooth savienojuma pārraides diapazonu, piekļuves uzstādījumus Homey Smart Home asistentam);

2) lai veiktu ierīces manuālo CO2 kalibrēšanu;

3) lai atjauninātu pašas ierīces aparātprogrammatūru (firmware).

Instalēšanas procesa laikā Aranet4 lietotne lūdz pieškirt atļauju diagnostikas datu nosūtīšanai. Kādi dati tiks sūtīti?

Tiks sūtīti divu veidu dati:

1) kļūmes (crash) ziņojumi, kad lietotnes darbība tikusi kļūdaini pātraukta uz telefona;

2) statistikas dati par lietotnes atsevišķo lapu, sadaļu un ekrānu izmantošanas paradumiem.

Kāpēc ir rekomendējams atjaunināt Aranet4 lietotni uz jaunāko versiju?

Aranet4 darbība un funkcionalitāte tiek pastāvīgi uzlabota un šie uzlabojumi pieejami jaunākajās lietotnes versijās. Lietotnes atjauninājumi satur arī pašas Aranet4 ierīces aparātprogrammatūras (firmware) atjauninājumus, kurus tāpat rekomendējam uzstādīt ierīcēm.

Kā es varu atjaunināt Aranet4 ierīces aparātprogrammatūru (firmware)?

 1. Atveram Aranet4 lietotni;
 2. Noklikšķinām uz Aranet4 ierīces, kuru vēlamies atjaunināt;
 3. Noklikšķinām uz ierīces iestatījumu “zobrata” ikonas;
 4. Atveram FIRMWARE sadaļu;
 5. Ja jaunāka ierīces aparātprogrammatūras (firmware) būs pieejama, tad lietotne piedāvās uzsākt tās atjaunināšanas procesu;
 6. Apstiprinām atjaunināšanas procesu, noklikšķinot uznirstošajā logā uz pogas UPDATE;
 7. Gaidām līdz atjaunināšanas process tiek pabeigts;
 8. Apstiprinām atjaunināšanas procesa beigas, noklikšķinot uznirstošajā logā uz pogas OK;
 9. Pārbaudām, vai jaunais ierīces aparātprogrammatūras (firmware) versijas numurs tiek uzrādīts arī tās iestatījumu FIRMWARE sadaļā.

Vai Aranet4 var piekļūt attālināti, izmantojot internetu?

Diemžēl Aranet4 HOME šāda funkcija pašlaik nav iespējama. Jūs varat savienot Aranet4 PRO ar Aranet PRO bāzes staciju un attālināti redzēt Aranet4 mērījumus Aranet PRO bāzes stacijā. Uzzināt vairāk

Kur tiek glabāti Aranet4 mērījumu dati – uz pašas ierīces vai uz telefona, kur instalēta lietotne?

Aranet4 mērījumu dati tiek glabāti uz pašas Aranet4 ierīces.

Cik ilgi vēsturiskie mērījumu dati saglabājas uz Aranet4 ierīces?

Tas ir atkarīgs no ierīcei uzstādītā datu mērīšanas intervāla:

Mērīšanas intervāls, minūtes Saglabāšanas laiks, dienas
2, 5, 10 7
1 3.5

Vai es varu manuāli atjaunināt Aranet4 mērījumu datus, izmantojot lietotni?

Pašreizējā lietotnes versijā nav iespējams manuāli atjaunināt datus. Aranet komanda strādā pie šādas iespējas iekļaušanas nākamajās lietotnes versijās. Lai uzreiz atjauninātu datus, restartējiet lietotni vai savu tālruni.

Vai es varu savienot savu viedtālruni ar vairākām Aranet4 ierīcēm? Kāds ir maksimālais Aranet4 ierīču skaits, ko var savienot ar vienu viedierīci?

Jā, jūs varat savienot vairākas Aranet4 ierīces ar savu tālruni / Aranet4 lietotni. Ar vienu viedierīci var savienot neierobežotu skaitu Aranet4 ierīču, piemēram, ja vēlaties, lai Aranet4 gaisa kvalitātes sensori atrastos vairākās jūsu mājas istabās.

Pilnīgi jauns, tikko no iepakojuma izņemts Aranet4 rāda mazāk par 400 ppm. Vai tas ir pareizi? Ko es varu darīt?

Aranet4 ir kalibrēts rūpnīcā Jūs varat veikt manuālu CO2 kalibrēšanu, ja sensora uzrādītie mērījumi šķiet neprecīzi. Papildus informācijai skatīt atbildi uz jautājumu “Kā es varu kalibrēt savu Aranet4?”

Kā rīkoties, kad Aranet4 lietotne uz Apple iOS ierīcēm rāda paziņojumu, ka Bluetooth ir atslēgts un jaunas Aranet4 ierīces nav iespējams pievienot?

 1. Pārbaudām, vai Bluetooth ir ieslēgts Apple iOS ierīces Bluetooth iestatījumos;
 2. Pārbaudām, vai Apple iOS ierīcei ir atļauti jauni Bluetooth savienojumi (Bluetooth ikonai iOS Control Center izvēlnē jābūt zilā krāsā);
 3. Pārbaudām, vai pašai Aranet4 lietotnei ir atļauti Bluetooth savienojumi.

Kāpēc Aranet4 ierīces un lietotnes savienošana caur Bluetooth prasa tik ilgu laiku? Kāpēc nesaņemu PIN pieprasījumu savā tālrunī?

Bluetooth savienošana parasti aizņem 10-15 sekundes. Ja tas prasa vairāk nekā 60 sekundes vai ierīces ekrānā parādās kļūdas paziņojums, savienošanas procesā, visticamāk, radusies kļūda.

 

Restartējiet tālruni, atveriet lietotni vēlreiz un atkārtojiet savienošanas procesu. Skatīt video: Kā Aranet4 savienot ar mobilo lietotni.

Ko darīt, ja uz Apple iOS ierīcēm Aranet4 lietotnē mērījumu dati neatjauninās vai vēsturiskie mērījumu dati neielādējas, vai uzstādījumus nevar nomainīt vai ierīces pārkalibrāciju nevar uzsākt?

Problēma rodas, kad Aranet4 lietotnes savienojums ar Apple iOS iekārtām pārstāj darboties korekti. Restartējiet Aranet4 lietotni, lai atjaunotu tās darbību līdzīgi kā redzams Youtube video.

Pēc pārejas uz vasaras laiku Aranet4 lietotne nepareizi uzrāda vēsturisko mērījumu datu veikšanas laikus? Ko darīt?

Šīs problēmas cēlonis ir kļūda Aranet4 lietotnes programmatūrā. Kļūda ir jau izlabota lietotnes versijā 1.18 un Aranet4 ierīces aparātprogrammatūras (firmware) versijā 0.3.6, kas nāk līdzi ar to.

 

Lai kļūdu novērstu:

 1. atjauniniet Aranet4 lietotni;
 2. atjauniniet Aranet4 ierīces aparātprogrammatūru (firmware) kā aprakstīts iepriekšējā atbildē Kā es varu atjaunināt Aranet4 ierīces aparātprogrammatūru (firmware)?

Ko darīt, ja uz Samsung Galaxy S8 telefoniem Aranet4 aplikācijā grafiku sadaļā pilnībā neielādējas vēsturiskie mērījumu dati un nevar veikt datu kopīgošanu?

Problēma rodas, kad parādās kļūdas Samsung Galaxy S8 telefonu Bluetooth keršatmiņā. Lai problēmu novērstu, iztīriet Bluetooth kešatmiņu saskaņā ar Samsung rekomendācijām.

Aranet4 ekrānā ir redzams kļūdas paziņojums. Ko tas nozīmē?

Ierīces ekrānā var parādīties sekojoši kļūdas paziņojumi.

Kļūdas kods Risinājums
0x8001 – 0x8005 vai 0x800E – 0xFFFE Aizpildiet RMA pieteikumu
0x8106 vai 0ppm vai 9999ppm 
 1. Manuāli pārkalibrējiet CO2 sensoru;
 2. Ja problēma saglabājas, aizpildiet RMA pieteikumu
Magnetic Latvia eksporta un inovācijas balva 2019
© 2019, A/S SAF tehnika. Ražots Latvijā.
Aranet nodrošina inovatīvus lietu interneta (IoT) risinājumus visdažādākajām nozarēm, padarot vides monitoringu vienkāršu un efektīvu. Aranet zīmola produkciju ražo uzņēmums A/S SAF tehnika.
Magnetic Latvia Export and innovation award 2019 – innovative product
Magnetic Latvia eksporta un inovācijas balva 2019
Aranet4 HOME nopērkams arī
aranet_logo_cropped
Aranet nodrošina inovatīvus lietu interneta (IoT) risinājumus visdažādākajām nozarēm, padarot vides monitoringu vienkāršu un efektīvu. Aranet zīmola produkciju ražo uzņēmums A/S SAF tehnika.
© 2019, A/S SAF tehnika. Ražots Latvijā.